Lipiec 2019
Stawiszyn - Parafia św. Bartłomieja Apostoła
Budowniczy: Karl Spiegel Orgelbau - Anstalt Oppeln
Stawiszyn - front organów
W 2018 r. zdemontowaliśmy organy i wykonaliśmy remont szafy organowej. W tym czasie wymieniono podłogę na chórze. W 2019r zaplanowany jest pierwszy etap prac, czyli remont stółu gry.
Widok instrumentu przed remontem.
Klawiatury z włącznikami registrowymi.
Przekaźnik przed renowacją.
Przekaźnik przed renowacją.
Wnętrze przekaźnika.
Wnętrze przekaźnika.
Stawiszyn stół gry.
Stół gry przed rozebraniem w pracowni.
Wnętrze stołu gry przed remontem.
Widok instrumentu w trakcie i po remoncie.
Rekonstrukcja tabliczek ceramicznych.
Stół gry po demontażu wszystkich elementów.
Przekaźnik podczas prac.
Przekaźnik w trakcie prac.
Przekaźnik tonowy stołu gry.
Dyspozycja:
  Manuał I
  Burdun 16'
  Pryncypał 8'
  Gemshorn 8'
  Viola Gamba 8'
  Oktawa 4'
  Mixtura 22/3'
  Kop. Man.
  Kop.Oktaw.Man I
  Kop. Supokt.
 
  Manuał II
  Prync.Skrz. 8'
  Portunal flet 8'
  Aeolina 8'
  Fugara 4'
  Kop.Oktaw man II
 
  Pedał
  Subbas 16'
  Cello 8'
  Kop.Pedal man I
  Kop. pedal. man II
Lipiec 2020
Wykonaliśmy demontaż organów w Stawiszynie. Co rozpoczęło kolejny etap prac przy instumencie.
Stawiszyn - demontaż
Stawiszyn - demontaż
Grudzień 2020
Informacja na podstawie dokumentacji powykonawczej wiatrownic i piszczałek organów w Stawiszynie.
Stawiszyn - front organów
Wiatrownice
W organach znajdują się trzy wiatrownice stożkowe pneumatyczne, po jednej dla każdej sekcji. Po demontażu i oczyszczeniu poszczególne wiatrownice zostały  rozłożone na elementy proste. Wszystkie elementy drewniane zostały zabezpieczone środkiem zwalczającym robaki oraz zapobiegającym ponownemu ich wykluciu. Wszystkie membrany zostały  wymienione na nowe skórzane. Skóra na stożkach została oczyszczona, mocno zużyte i uszkodzone skóry zostały wymienione na nowe. Częściowo wymienione zostały filce, skóry i kaszmiry. Wiatrownice po ponownym złożeniu w stożków otrzymały nowe papiery zamykające kancele oraz nowe uszczelki skórzane. Remont przeszły również kloce piszczałkowe oraz ławy i zawieszki. Wiatrownice były mocno zaatakowane przez szkodniki drewna i konieczne było uszczelnienie wszystkich kancel głosowych. Po sprawdzeniu szczelności wiatrownice zostały przewiezione do kościoła i zamontowane w szafie organowej.

Piszczałki.
Piszczałki frontowe wykonane są z blachy cynkowej. Po oczyszczeniu i naprawach stroików piszczałki zostały polakierowane lakierem z pyłem srebra. Piszczałki metalowe ze stopu cyny z ołowiem po oczyszczeniu zostały rozłożone głosami i naprawione. Korpusy uformowane na nowo. Stroiki naprawione. Zbyt krótkie korpusy piszczałek strojonych na równo zostały uzupełnione zachowując odpowiedni stop piszczałkowy oraz jego wykończenie. Piszczałki kryte otrzymały nowe uszczelnienia stroików. Piszczałki drewniane po oczyszczeniu zostały zabezpieczone środkiem przeciwko drewnojadom. Mocno zaatakowane przez szkodniki drewna ścianki zostały uzupełnione takim samym gatunkiem drewna oraz usłojeniem. W piszczałkach krytych wymieniliśmy oskórowanie szpuntów. Po montażu wszystkich elementów w kościele organy zostały zintonowane i nastrojone.
Wiatrownica podczas demontażu.
Wiatrownica podczas demontażu.
Nowe mieszki membranowe na listwach tonowych
Nowe uszczelki skórzane
Zrekonstruowana listwa wiatrownicy
Kanał registrowy wiatrownicy
Elementy traktury wiatrownicy
Elementy traktury wiatrownicy.
Piszczałki metalowe w trakcie prac
Lutowane korpusy piszczałek
Nieoryginalny stroik piszczałki drewnianej
Zaatakowane przez szkodniki drewna piszczałki drewniane.
Piszczałki drewniane po naprawach stolarskich.
Piszczałki w trakcie prac.
Menu
Kontakt
Organizacje do których należymy: