Luty 2020
Szwecja - Bjursas
Budowniczy: Olof Hammarberg 1961 r.
Prospekt - Szwecja Bjursas
Nasza firma przeprowadza prace serwisowe w miejscowości Bjursas w Szwecji. Prace obejmują generalne czyszczenie wnętrza organów z demontażem piszczałek. Przegląd piszczałek, miechów, mechaniki, kanałów wiatrowych i wiatrownic. Wykonujemy naprawę, intonację w koniecznym zakresie oraz strojenie całego instrumentu.

Organy posiadają 26 głosów, w tym 5 językowych, 2 man. (w tym rückpositiv) i pedał, zbudowane w 1961 roku przez szwedzką firmę Hammarberg z Goeteborg.
Szwecki
Företaget utför reparations- och underhållsarbeten i Bjursås, Sverige. Arbetet innefattar en generell rengöring av orgelns inre med en demontering av orgelpiporna. Service av pipor, bälgar, väderkanaler och väderlådor. Vi utför en reparation, intonation i nödvändig utsträckning och stämning av hela instrumentet.

Orgeln har 26 stämmor, varav 5 tungstämmor, 2 manual (med rückpositiv) och pedal, och är byggt året 1961 av det svenska företaget Hammarberg från Göteborg.
Angielski
Our company performs maintenance work in Bjursås, Sweden. Our work includes general cleaning of the interior parts of organs including dismantling of all the pipes. Servicing of the pipes, bellows, mechanics, air ducts and windchests. We perform repair works, intonation where necessary and tuning of the whole instrument.

Organs have 26 stops with 5 reed (lingual) stops, 2 manuals (including rückpositiv) and pedal. They were built in 1961 by a Swedish company Hammerberg from Göteborg.
wnętrze pozytywu w trakcie czyszczenia
piszczałki manuału pierwszego
piszczałki po czyszczeniu
wnętrze stołu gry
polerowanie piszczałek frontowych
klawisze przed renowacją
kalwiatura po wyrównaniu i polerowaniu
naprawa piszczałki metalowej
naprawa piszczałki metalowej
Dyspozycja:
  H.W.
  Principal 8’ C - f3
  Fugara 8’
  Gedakt 8’
  Oktava 4’
  Spetsflojt 4’
  Kvinta 22/3’
  Oktava 2’
  Mixtur 4 ch
  Dulcjan 16’
  Trumpet 8’
 
  Positiv
  Gedakt 8’ C - f3
  Principal 4’
  Waldflojt 2’
  Rorflojt 4’
  Oktava 1’
  Scharf 3 ch.
  Sesquialera 2 ch.
  Krumhorn 8’
  Tremulant
 
  Pedal
  Subbas 16’ C - f1
  Oktava 8’
  Borduna 8’
  Pommer 4’
  Nachthorn 2’
  Mixtur 2 ch.
  Fagott 16’
  Trumpet 4’
 
  II - I
  II - P
  I - P
Menu
Kontakt
Organizacje do których należymy: