Listopad 2018
Koźmin Wielkopolski - Kościoł p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Budowniczy: Andrzeja Majeronowicza z Krakowa rok 1780
Październik 2020

Renowacja instrumentu: Organmistrzostwo Andrzej Sutowicz (Polska)
Intonacja: Orgelmakerij Steendam (Niderlandy) a= 451 Hz (dla 18 stopni Celsjusza)
Temperacja: Neidhardt - Kleine Stadt 1732
Dyspozycja: Manuał C-c3 Principał 8 Pedum (+) Flet Major 8 Pedum + Salicinał 8 Pedum Fugara 8 Pedum Quinta Dena 8 Pedum + Octava 4 Pedum + Flet Minor 4 Pedum + Quinta 3 Pedum + Super Octava 2 Pedum + Tercya ex 2 Pedum Mixtura 1 1/2 Pedum + Pedał C-c1 Sub Bas 16 Pedum + Violon Bas 16 Pedum + Principał Bas 8 Pedum Salicinał Bas 8 Pedum Quinta Dena Bas 8 Pedum + Octava Bas 4 Pedum (+) Mixtur Bas 2 Pedum + Tympan +

(Znakiem + oznaczono głosy zawierające historyczne piszczałki).
Koźmin nazwy głosów
Koźmin piszczałki po rekonstrukcji
Koźmin sekcja manuału po renowacji
Koźmin sekcja pedału
Koźmin Wielkopolski front organów
Listopad 2018

Wykonaliśmy demontaż organów z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Koźmina Wielkopolskiego. Jest to instrument zbudowany w 1780 roku przez Andrzeja Majeronowicza z Krakowa. Organy posiadają 17 głosów, jeden manuał z pedałem. Traktura mechaniczna. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Obecna dyspozycja jest nieoryginalna.
Wklejka budowniczego w wiatrownicy
Klapy wiatrownicy
Traktura
 Piszczałki manuałowe
Niejednorodne piszczałki
Nazwy głosów wpisane na wiatrownicy
Mixtura pedałowa
Flet minor 4'
Octava 4'
Wiatrownice
Poprawiliśmy klawiaturę w Koźminie Wielkopolskim
Menu
Kontakt
Organizacje do których należymy: