Listopad 2018
Koźmin Wielkopolski
Wykonaliśmy demontaż organów z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Koźmina Wielkopolskiego. Jest to instrument zbudowany w 1780 roku przez Andrzeja Majeronowicza z Krakowa. Organy posiadają 17 głosów, jeden manuał z pedałem. Traktura mechaniczna. Wiatrownice klapowo-zasuwowe. Obecna dyspozycja jest nieoryginalna.
Wklejka budowniczego w wiatrownicy
Klapy wiatrownicy
Traktura
 Piszczałki manuałowe
Niejednorodne piszczałki
Menu
Kontakt
Organizacje do których należymy: